Aktuality

V roce 2014 probíhají přednášky na všech pěti stupních ZAK, ZS, STS, VSS, VS.

Zajímavé články

Přednáška v Praze, duben 2005 - "Budoucnost může znát každý"

Jarní, slunečný den přivítal první přednášku v Praze, která se konala 14. dubna. Teplé paprsky vybízely k dlouhým, pomalým procházkám po úzkých uličkách Starého města pražského. Jednou z nich jste se dostali až do Husovy ulice. Dům číslo 9 hned na první pohled neuvidíte, jakoby si chtěl uchovat své tajemství. Před jeho branou je vývěsní štít s názvem "Zlatý dvůr ", který nabádá k hledání v širším slova smyslu. Pod ním najdete ceduli se seznamem všech kulturních akcí, které se tu konají. Naše přednáška byla jednou z nich. Projdete kamenným nádvořím, kde máte chuť se zastavit a dýchat čas a věky, které tady prošly. Dům je tichý, dveře do budovy vypadají přísně, ale po vejití dovnitř, jakoby se rozsvítilo. Sídlí tady duchovní společnosti a je místem pro přednášky, semináře, koncerty. Široké, točité a důstojné schodiště, zářící čistotou dovede návštěvníka do nejvyššího patra. Zdá se vám, že dům nějak voní. Zde je Galerie v podkroví. Stoupání vzhůru po schodech přivádí k myšlence, že jdeme cestou nahoru za poznáním, které si potom přineseme opět na zem. Je zde historie, my kráčíme nyní a budoucnost chceme mít hezkou. Nemůžeme však spěchat, důstojné schodiště nám to nedovolí.

V komorním prostředí nově upravené Galerie v podkroví jsme mohli vyslechnout přednášku s názvem "Budoucnost může znát každý". I když téma bylo stejné jako před měsícem v Ostravě, přesto probíhala jinak. Jedno však bylo stejné, opět bylo plno. Lidé byli spokojeni a někteří zvědaví příjemně překvapeni. Plánované ukončení v 20 hod. se protáhlo a hned následovala cesta domů, kde například členové z Ostravy přijeli až kolem čtvrté hodiny ranní v pátek. Odpoledne začínala třídenní Konzilia ve Velkých Karlovicích na Laterně a nepoznali byste, že může mít někdo za sebou tak náročný předchozí den. Poděkujme proto přednášejícímu za výdrž, trpělivost a sílu, kterou má a dovede používat ve spojení s vysokým duchovním a duševním nasazením v prosazování vyšších hodnot v životě. O těle nemluvě; víc jak deset hodin cesty, přednášení, odpovědi na otázky pro veřejnost i odpovědi pro ty, kteří už něco z toho znají je velmi obtížné, zvláště v ezoterním oboru a dokáže to málokdo. Ale dokáže a je na svém místě. Sluncem prozářená Praha toho dne ukazovala a přála si mít slunce uvnitř nás a kolem nás. Nakolik jí to splníme, záleží na nás.

Poděkujme také spoluorganizátorce přednášky, která také společně absolvovala cestu do Prahy a zpět a významně napomohla uskutečnění zdárného průběhu na informační poloze AX6.

V květnu zveme všechny přátele a příznivce na další přednášku "Osudová partnerství a partneři pro život", která se koná na stejném místě a ve stejnou dobu. Až půjdete podruhé do Husovy ulice, všimněte si blízkého kostela svatého Jiljí, zamyslete se, proč je zrovna tam a jaké osudy propojovaly jednotlivce. Druhá pražská přednáška se koná 12. května 2005 v druhém astrologickém znamení Býka, který je pod vládou planety Venuše. Termín a téma bylo vybráno s ohledem na to, že dosud trvá jaro a květen se nazývá měsícem lásky téměř ve všech kulturách. Je to o vztazích mezi jednotlivcem a druhými, různá úskalí vztahů. Také číslo dvě náleží vztahům, černé a bílé, světlu a tmě. Dozvíte se další tajemství o vztazích a v nich z pohledu gnoseologie, jejich řešení a úspěšnost. Tak jako první pražská přednáška byla v prvním znamení zvěrokruhu Beran a mluví o jednotlivci a jeho místě, tak bude třetí přednáška o komunikaci, pohybu, cestách jak jinak než ve znamení Blíženců a to 26.května 2005. Nenechte si ji prosím ujít, připravujeme bohaté téma pod názvem "Tajemství pařížské věže". Jistě tušíte, že pod tím se skrývá mnohem víc. Přednáška nebude jen o ní, ale také o věžích, do kterých se někdy sami někde umísťujeme. Jsou věže neobvyklé, samotné, izolující, tyčící se, ukazující, vyzývající a upozorňující. Věže jsou všude na světě v negativním a pozitivním smyslu.Věže jsou také majáky, které navádí lodě bezpečně do přístavu a upozorňují na nebezpečí. Mají chránit. Některé ukazují velikost a sílu, některé ukazují slabá místa. Odjakživa jsou také symbolem. Jsou věže kostelů, svatých míst a věže pevností, věznic. Plus a mínus. Výběr místa pro život nebude ani pod věží ani na ní. Není izolovaně či ve výšinách. Do věže však se ubírají Ti, kdo si potřebují něco dokázat, jsou silní, hledající, toužící po samotě a zároveň být užitečný druhým. Věž se může stát útočištěm i zajetím. O tom všem můžete sami přemýšlet, jak je to dál.

Další název přednášky je "Výběr míst pro život, cestování a odpočinek". Bude provázen četnými diapozitivy s výkladem z ezoterního pohledu gnoseologie. Přednáška se koná v Růžové čajovně v Růžové ulici č.8. Říká Vám to něco? I název ulice i její číslo jsou symboly cesty k nekonečnu a objevení kamene mudrců. Zde jsme vybrali prostředí, kam půjdete po schodech dolů, kde se schází nad šálkem čaje lidé, kteří rádi cestují, ale také se s vámi podělí o zážitky, které si odnesete sebou nahoru. Vždyť planeta Merkur, která je v těchto dnech Vám nápomocna, je planetou komunikace mezi lidmi a cestování vůbec.

© AD, A.R.X.

K otevření Vyšehradské akademie

V březnu 16.3.2005 se konala v Ostravě přednáška pod názvem "Budoucnost může znát každý". Už od dávnověku dnem 21.3. začínal nový rok, v astrologii se od 21.března počítá znamení Berana, kdy nová síla dává po zimě a dlouhému odpočinku, všemu živému růst. Přednáška se konala ve Vile Univers, jakoby její název nám připomněl, že se jedná o učení ezoterní. O Řádu Univerza, jeho zákonech a dalších systémech s tím spojených, o využití v praktickém životě a hlavně o jeho zkvalitnění. V přednáškovém sále byly 5 dnů před otevřením Akademie všechna místa obsazená, zůstala jen jedna židle volná a na ní ještě stál diktafon s mikrofonem, kde jeden z účastníků záznam nahrával.

Nečekali jsme tak velké množství dotazů a zájem o to, aby byla další přednáška v Ostravě. Museli jsme některé posluchače zklamat, protože další přednášky jsou plánovány pro Prahu a její okolí. Z původního ukončení přednášky v 18 hod.se přidávala ještě hodina navíc a kdyby nebylo uzavírací doby, zřejmě by se povídání protáhlo mnohem déle.

V Praze zahajujeme v dubnu přednáškou "Moderní ezoterní systémy" dne 7.4. v 18,30 hod. a za týden, 16.4.05 opět další přednáškou.

přednáškou se stejným tématem jako v Ostravě, která měla velký úspěch. Obě přednášky se konají v historické budově v Praze I, Husova ulice 242/9. Historie tohoto domu se váže k významným událostem. Zde jsou informace o Husově ulici č.9, jak jsme našli na internetu.

Dům byl vystaven na základech románských a gotických staveb a první písemné zmínky o něm pochází z 15. století. V době pobělohorských konfiskací drželi dům bratři Jan Petr a Adam Kryštof Sezimovi ze Sezimova Ústí. Dům se podle toho zval "Ouštecký". Konfiskovaný objekt byl prodán v r. 1623 Jiřímu Benediktu Beníkovi z Petersdorfu a v r. 1644 objekt koupila jezuitská kolej u sv. Klimenta. Dům byl připojen k semináři sv. Václava a sdílel dále osudy jezuitského řádu. Nazýval se "jezuitský dvůr" a sloužil patrně jako hospodářské zázemí kláštera.. Po zrušení řádu připadl dům českému studijnímu fondu.. V r. 1786 koupil dům Karel Antonín svobodný pán Hochberg. V tomto období zde byla továrna na sukno.

V r. 1844 bylo rozhodnuto dům význačně přestavět - plány vypracoval stavitel Kašpar Předák.

Změny oproti původnímu stavu byly velmi význačné. V přízemí byl radikálně přestavěn střed hlavní budovy, kde bylo vloženo nové schodiště, první poschodí bylo zcela změněno a rozšířeno o západní křídlo, celá budova byla zvýšena o jedno poschodí.

V roce 1847 se zde narodila Alžběta Pechová, která se - jako význačná česká vlastenka, feministka, básnířka, spisovatelka, překladatelka, redaktorka, literární kritička a libretistka - proslavila pod jménem Eliška Krásnohorská. V tomto domě bydlela do r. 1867.

V r. 1857 zde ve Woltzelově vyučovacím ústavu působil Jan Neruda jako učitel jazyka německého a českého. Další zajímavostí je, že v r. 1923 v tomto domě ve 2. patře bylo ustanoveno první oficiální sídlo zednářské lóže Jan Amos Komenský (de facto se zde však střídaly všechny pražské zednářské spolky), ačkoliv dle dochovaných pramenů tyto prostory nebyly zcela vyhovující zednářským potřebám a rituálům.Spolková činnost zednářská zde kvetla až do r.1929, kdy bylo sídlo přestěhováno do Dittrichovy ulice.

Na 12.května v 18,30 hod. je naplánovaná přednáška opět v Husově ulici č.9 s tématem "Osudová partnerství a partneři pro život". Červnová přednáška je určena pro Hradec Králové a koná se 9.června 2005 v 18,30 hod. v přednáškovém sále v Kulturně duchovním centru v budově Nového Adalbertina na Velkém náměstí. Název přednášky je "Moderní ezoterní systémy,vodní zářiče a vliv lokalit na zdraví člověka". Zajímavostí je také to, že se přednáška v Hradci Králové koná v bývalé jezuitské koleji a stejně tak jako v Husově ulici v Praze dům kdysi patřil jezuitům.Nové Adalbertinum je jednou z významných stavebních dominant Velkého náměstí v Hradci Králové. Budovu ve druhé polovině 17. a počátkem 18. století stavěli jezuité jako kolej pro studenty.Po dočasném zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byla zrušena také jezuitská kolej a budovu převzalo do užívání vojsko. V roce 1993 byla zdevastovaný objekt předán státu a ten jej předal církvi - biskupství královéhradeckému. Tak se budova po více než 200 letech alespoň částečně navrátila ke svému původnímu určení. S vydatnou pomocí dobrodinců a dárců ze zahraničí a obětavostí věřících z královéhradecké diecéze byla budova opravena. V roce 1997 při návštěvě papeže Jana Pavla II.v Hradci Králové dostala bývalá jezuitská kolej své nynější jméno - Nové Adalbertinum. O průběhu přednášek vás budeme informovat vždy po jejich ukončení.Všechny srdečně zveme a věříme, že v prostorách, kde se přednášky konají, v místech kde dosud dýchá duch historických osob a událostí i Vy najdete nové poznání a inspiraci.

© AD, A.R.X.
STUDIUM:
Česká republika
Slovenská republika






Lidstvo stojí na nesmírném žebříku, jehož pata se noří v temnoty a jehož vrchol ztrácí se ve světle. Mezi těmito dvěma extrémy jest bezpočet stupňů.

Elifas Lévi






...
O website
© VAN, 2005-2007


Logo - kamen
Logo