Fyzioterapie

A.R.X. umožňuje svým studentům rozšíření si svého vědění o obor základů fyzioterapie.

Fyzioterapie patří ke studijním oborům na lékařských fakultách.

Základním cílem fyzioterapie je náprava funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu. Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým "nástrojem" je terapeutova ruka, která nám dává mnoho okem nespatřitelných, a přesto nepostradatelných informací dokreslujících celkový obraz pacientova problému. Hmatem zjišťujeme nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na reflexní změny daných míšních segmentů atd.

Na základy fyzioterapie navazuje informatická metoda pro výběr tělesných cvičení a sportů,dále úprava pohybového aparátu výběrem vhodných soustav cviků.

Učitelem fyzioterapie A.R.X. je absolvent Lékařské Fakulty UP Olomouc.

STUDIUM:
Česká republika
Slovenská republika


Lidstvo stojí na nesmírném žebříku, jehož pata se noří v temnoty a jehož vrchol ztrácí se ve světle. Mezi těmito dvěma extrémy jest bezpočet stupňů.

Elifas Lévi


...
O website
© VAN, 2005-2007


Logo - kamen
Logo