Hlavní předmět Gnoseologie a telestézie

Gnoseologie a telestézie je hlavní předmět studia A.R.X.

Vývoj moderní společnosti v některých oblastech začíná ztrácet z mysli nejen cíle, ale i kořeny svého zdravého rozvoje. Proto se nejen gnoseologie a telestézie, ale i další obory v pracích svých předních představitelů, vracejí k největším myslitelům a pokoušejí se pochopit spojitosti kulturní, společenské, filozofické a vědní. Pevným základem pro gnoseologii je Aristotelovská a Pythagorejská filozofie.

Při studiu gnoseologie a telestézie je kladen důraz na syntetický pohled a souvztažnosti dalších ezoterických oborů, jelikož nelze vytrhávat jednotlivé obory bez ztráty souvislosti.

Proč studovat Gnoseologii a telestézii?

Vzdělání

Nejčastěji se jako důvod studia uvádí vzdělávání. Studium gnoseologie a telestézie je příspěvkem pro myšlenkové obzory a schopnost životní orientace.

Ezoterika

Ezoterika se pokouší nahlédnout za horizonty - a nejen nahlédnout - které jsou jinde vyloučeny. Člověk touží se dostat za horizont každodenní empirie, brání se domýšlení, že tím vše končí a nic dalšího již nebude. Ani v tomto, ani případně v jiném životě. Horizonty jsou v něm, ale i ve světě, jehož je součástí. Jinak bychom nežasli, že co bylo včera předmětem posměchů pro neuskutečnitelnost, je dnes běžnou praxí. A neplatí to výlučně jen o hmotných hodnotách. Touha nalézat nové je patrně jednou z hlavních lidských tužeb.

Získat více než mám

Podle titulku by se zdálo, že člověk touží, aby měl více majetku. Ti rozumnější touží po přiměřeném majetku. Jde však o něco jiného. Má-li někdo svůj obor, poslání, pro které se rozhodl, a to šťastně, nepohrdne většinou novými pohledy a novým poznáním. A proč taky. Je to přinejmenším inspirace. A nakonec možná nová dimenze vlastní činnosti.

Lidé se stejným zájmem

Lidé ve společnosti, která je nebo začíná být produktivní, jsou často zatíženi na doraz. Potřebují se pokud možno dostat mimo své prostředí. Nejde v tomto případě již pouze o zájmovou činnost, ale o duševní hygienu.

Více o telestézii A.R.X. naleznete ZDE.

STUDIUM:
Česká republika
Slovenská republika


Lidstvo stojí na nesmírném žebříku, jehož pata se noří v temnoty a jehož vrchol ztrácí se ve světle. Mezi těmito dvěma extrémy jest bezpočet stupňů.

Elifas Lévi


...
O website
© VAN, 2005-2007


Logo - kamen
Logo