Zájmové seznámení se s Numerologií

A.R.X. umožňuje svým členům rozšíření si svého poznání o obor Numerologie.

Numerologie je zahrnuta mezi zájmové předměty A.R.X.

Významná osobnost naši historie Pythagoras, přiřadil a určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme dodnes. Toto umění známé již v Babylóně, Indii, Číně i starověkém Egyptě nazýváme numerologie. Pythagoras hledal v této disciplíně možnost poznávat individuální hodnoty a vlastní emoční kvality. Pochopení není v poznání pouze krátkého číselného souboru, ale ve schopnosti přečíst celý číselný vzorec a umění ho správně interpretovat.

STUDIUM:
Česká republika
Slovenská republika


Lidstvo stojí na nesmírném žebříku, jehož pata se noří v temnoty a jehož vrchol ztrácí se ve světle. Mezi těmito dvěma extrémy jest bezpočet stupňů.

Elifas Lévi


...
O website
© VAN, 2005-2007


Logo - kamen
Logo