O website

Website je navržena pro zobrazení na monitoru s rozlišením 800x600 a vyšším, barevnou hloubkou High Color (16 bitů) a vyšší, což je dnes minimální standardní rozlišení.
Optimalizováno pro většinu běžně používaných prohlížečů internetového obsahu. Stránky používají CSS stylování, což je moderní a inovativní prvek umožňující zrychlení načítání a přístupnost pro uživatele s ryze textovými prohlížeči jako Links nebo Lynx a i pro handicapované uživatele - nevidomé se speciálními zařízeními, apod.
Pokud máte jakékoliv problémy se zobrazením našich stránek, na systémech založených na Linuxu může nastat problém se správným zobrazením českých znaků, jestliže k takovým problémům dojde, prosím napište nám e-mail na: webmaster@noetika.cz Napište stručně, co se zobrazuje chybně, název a verzi používaného prohlížeče a operačního systému.
Děkujeme.

Jazyková korektura

Texty na těchto stránkách neprošly jazykovou úpravou. Pokud naleznete překlep nebo pravopisný omyl, prosím napište nám e-mail na: webmaster@noetika.cz. Děkujeme.
STUDIUM:
Česká republika
Slovenská republika


Lidstvo stojí na nesmírném žebříku, jehož pata se noří v temnoty a jehož vrchol ztrácí se ve světle. Mezi těmito dvěma extrémy jest bezpočet stupňů.

Elifas Lévi


...
O website
© VAN, 2005-2007


Logo - kamen
Logo