Přírodní léčby

A.R.X. umožňuje svým členům rozšíření si svého vědění o obor Přírodní léčby.

Přírodní léčba se zaměřuje na staletí ověřené metody působení přírodních látek na člověka a jeho zdraví. Studium bude obohaceno o přednášky významného duchovního představitele.

Jeho Svatost Svámí Pranavánanda Sarasvatí je duchovní učitel, představitel hinduismu a hlava ášrámu Parna Kuti na ostrově Mauritius, který se nachází v Indickém oceánu.

Informatická výuka Přírodní léčby začíná výukou základů medicíny.

Probírány jsou postupně předměty anatomie, fyziologie, histologie, patofyziologie, poskytování první pomoci, všeobecná medicínská orientace a fytoterapie.

Vyučujícím je lékař - absolvent Univerzity Karlovy.

STUDIUM:
Česká republika
Slovenská republika


Lidstvo stojí na nesmírném žebříku, jehož pata se noří v temnoty a jehož vrchol ztrácí se ve světle. Mezi těmito dvěma extrémy jest bezpočet stupňů.

Elifas Lévi


...
O website
© VAN, 2005-2007


Logo - kamen
Logo