Upozornění

Hlavní předmět studia - je gnoseologie a telestézie, kterému bude věnováno více než devadesát procent přednáškového času. Přednášející jsou výhradně členy Řádu A.R.X.

Zájmové přednášky - Astrologie, Alchymie, Ezoterní magie, Fyzioterapie, Přírodní léčby, Bylinné léčby, Aromaterapie, Artterapie, Numerologie, Tarot, Kabala.

Členům řádu jsou umožněny přednášky z těchto dalších oborů i od přednášejících, kteří nemusí být členy A.R.X. Tyto předměty jsou zařazeny jako čistě zájmová část vlastního studia. Studentům gnoseologie a telestézie pomohou tyto přednášky pro získání základní orientace v dalších ezoterických směrech. Z těchto předmětů nejsou ověřovací zkoušky a A.R.X. si neklade za cíl jakkoliv měnit osobní postoje studentů k těmto předmětům. A.R.X. respektuje případný nezájem o tuto doplňkovou informatickou část studia.

ŘÁD A.R.X. neposkytuje služby veřejnosti!

STUDIUM:
Česká republika
Slovenská republika


Lidstvo stojí na nesmírném žebříku, jehož pata se noří v temnoty a jehož vrchol ztrácí se ve světle. Mezi těmito dvěma extrémy jest bezpočet stupňů.

Elifas Lévi


...
O website
© VAN, 2005-2007


Logo - kamen
Logo