Minulé přednášky

Přednášky pro veřejnost jsou vhodnou formou seznámení se zajímavou tématikou. A.R.X. je ezoterický Řád a z těchto důvodů není standardně prezentován prostřednictvím mediální reklamy. Informujte prosím známé a ty o kterých předpokládáte, že je mohu přednášky zaujmout. Vstupné je na zvážení každého.

Srpen 2009

Intenzivní týdenní studium probíhalo v malebných Beskydech. Téměř 50 studijních hodin pomohlo doplnit znalosti v základním a středním stupni. Krásné počasí a koupání v horském prostředí během volna nám pomohlo nabrat sílu k dalšímu studiu.

Srpen 2008

Ezoterická Francie. Putování jižní Francií. Ubytování v historickém klášteře ve francouzských horách.

Leden 2006

19.1.2006 v 19 hodin - "Tajemství drahokamů"

Jedno z nejvýznamnějších přednáškových míst pro duchovní kulturu a filozofii

Galerie cesty ke světlu (Praha)

Unikátní umělecký interiér se stálou expozicí děl předních českých výtvarníků Z. Čechové, M. Eremiášové, J. Š. Fialy, O. a M. Hudečkových, J. Kristoforiho, J. Nálepy, J. Skřivánka, J. Šerých, O. Zoubka a programu syntézy hudby, světelných objektů z krystalů, obrazů Zdeňka Hajného a měnícího se osvětlení představuje prostředí jediné svého druhu ve světě.

Program:
Drahokamy tak jak je neznáte. Žijí milióny let a umí být Živé, Šťastné i Zlé. O tom, že někdo dostal kámen jako dárek a brzy zemřel na nemoc či nehodu už bylo popsáno mnoho. Stejně jako jsou kameny pro štěstí jsou i kameny neštěstí. Omyl některých pocitů či určování toho pravého kamene se mnohdy stává osudným. Často si přinášíme do současného života předměty, které jsme odněkud získali darem, dědictvím či koupili a s nimi se začnou dít události, které mají příznivý, ale často i nepříznivý účinek na nás a naše okolí.
Mohou to být obrazy, sošky, upomínkové předměty, šperky či různé kameny.
Jak se k nim chovat?
Jak si správně vybrat ten svůj kámen (opravdový klenot a drahokam) je jedním z témat této přednášky.

Červen 2005

9.6. 2005 v 18,30 hod - "Esoterika a současný pohled na svět"

Nové Adalbertinum, Velké nám.32, Hradec Králové

Nové Adalbertinum od 1. 7. 1999 provozuje obecně prospěšná společnost Pastorační středisko o.p.s. Prostory také využívá Katedra hudební výchovy Univerzity Hradec Králové, Diecézní katolická charita, a Biskupství královéhradecké zde má pracoviště jednotlivých pastoračních center a biskupskou knihovnu. V roce 1997 při návštěvě papeže Jana Pavla II. V Hradci Králové dostala bývalá jezuitská kolej své nynější jméno - Nové Adalbertinum

Program:
 • Moderní ezoterní systémy
 • Náhledy do minulosti
 • Vodní zářiče a lokality kolem nás
 • Závěr a diskuze

Květen 2005

12.05. 2005 v 18,30 hod. - "Osudová partnerství a partneři pro život"

Zlatý dvůr, Husova 9, Praha 1
Program:
 • "Osudová partnerství a partneři pro život."
  Koho si vybíráme, jaké jsou modely partnerství,proč se partneři mění, střídají nebo naopak jsme sami. Jak to vše uvést na pravou míru pro štěstí, co v tom hraje roli a zda se to dá změnit a jak?
 • Otázky a odpovědi - Po přednášce budou zodpovězeny dotazy, které si můžete také předem písemně nachystat.

26.05. 2005 v 18,30 hod. - "Výběr míst pro život, cestování a odpočinek - Tajemství pařížské věže"

Růžová čajovna, Růžová 8, Praha 1
Program:
 1. Vzájemný vliv lokalit a lidí.
 2. Přínosy a nebezpečí artefaktů cizích kultur.
 3. Gnoseologie.
 4. Které lokality jsou pro nás energeticky nejsilnější.
Po přednášce budou zodpovězeny dotazy, které si můžete také předem písemně nachystat.

Duben 2005

7.4.2005 v 18,30 hod. "Esoterika a současný pohled na svět"

Zlatý dvůr, Husova 9, Praha 1

Dům byl vystaven na základech románských a gotických staveb a první písemné zmínky o něm pochází z 15. století.

V r. 1923 v tomto domě ve 2. patře bylo ustanoveno první oficiální sídlo zednářské lóže Jan Amos Komenský. (de facto se zde však střídaly všechny pražské zednářské spolky.)

14.4.2005 v 18,30 hod. " Budoucnost může znát každý"

Zlatý dvůr,Husova 9, Praha 1
Program:
 • Odkud přichází smrt - Nahlédnutí pod pokličku gnoseologického modelu a ezoteriky. Nejistota je často naší jedinou jistotou, kterou máme, ale je to tak? Poznání znamená jít dál, až za hranice toho, co můžeme vnímat. Cílem je "Já" vím.
 • Tajná umění a telestézie - Druhy tajných umění a směry, počátky mystiky, šamanismu, magie, znaky a symboly. Telestézie dnes a její možnosti.
 • Otázky vědomí - Vědomí těla a duše, spolupráce všech vědomí, jak je zlepšit a ovlivnit. Co můžeme sami udělat a co ne.
 • Dodavatelé snů - Druhy snů. Sny se mohou opakovat, být fantastické, věštecké, emoční a další. Jak si vybrat na co nás upozorňují, jak jim věřit a jak s nimi zacházet. Kdo sny dodává a co s nimi je předmětem tohoto tématu.
 • Závěr a diskuze - Odpovědi na otázky. Po přednášce budou zodpovězeny dotazy, které si můžete také předem písemně nachystat.

Březen 2005

16.3.2005 v 16,30hod., "Budoucnost může znát každý"

Vila Univers, Ostrava - Vítkovice
Program:
 • Odkud přichází smrt - Nahlédnutí pod pokličku gnoseologického modelu a ezoteriky. Nejistota je často naší jedinou jistotou, kterou máme, ale je to tak? Poznání znamená jít dál, až za hranice toho, co můžeme vnímat. Cílem je "Já" vím.
 • Tajná umění a telestézie - Druhy tajných umění a směry, počátky mystiky, šamanismu, magie, znaky a symboly. Telestézie dnes a její možnosti.
 • Otázky vědomí - Vědomí těla a duše, spolupráce všech vědomí, jak je zlepšit a ovlivnit. Co můžeme sami udělat a co ne.
 • Dodavatelé snů - Druhy snů. Sny se mohou opakovat, být fantastické, věštecké, emoční a další. Jak si vybrat na co nás upozorňují, jak jim věřit a jak s nimi zacházet. Kdo sny dodává a co s nimi je předmětem tohoto tématu.
 • Závěr a diskuze - Odpovědi na otázky. Po přednášce budou zodpovězeny dotazy, které si můžete také předem písemně nachystat.
STUDIUM:
Česká republika
Slovenská republika


Lidstvo stojí na nesmírném žebříku, jehož pata se noří v temnoty a jehož vrchol ztrácí se ve světle. Mezi těmito dvěma extrémy jest bezpočet stupňů.

Elifas Lévi


...
O website
© VAN, 2005-2007


Logo - kamen
Logo