Přihláška do Základního kurzu

Základní kurz bude otevřen. Přihlásit se můžete již nyní.

Informace ke studiu - Základní kurz

Informace studium - Základní kurz

Pětiměsíční dálkové vzdělávání pro veřejnost, s pravidelným víkendovým soustředěním jednou měsíčně. Jedná se o zájmové studium, které pomůže zájemcům o esoteriku v rozhodnutí zahájit ucelené pětileté studium na Vyšehradské akademii.

Zahájení kurzů v Ostravě

Členský příspěvek se hradí při nástupu do kurzu, případně po domluvě s ředitelem kurzu v náhradním termínu. Pomůcky a studijní materiály jsou již zahrnuty.

Přesné termíny a místo konání Vám bude zasláno po obdržení přihlášky.

Přihláška ke studiu


Hlavní předmět esoterika

 • Esoterika je hlavní předmět studia kurzu
 • Přírodní léčby
 • Základy esoteriky
 • Základy autoregulace
 • Aromaterapie
 • Medicínské minimum

Vývoj moderní společnosti v některých oblastech začíná ztrácet z mysli nejen cíle, ale i kořeny svého zdravého rozvoje. Proto se nejen esoterika, ale i další obory v pracích svých předních představitelů, vracejí k největším myslitelům a pokoušejí se pochopit spojitosti kulturní, společenské, filozofické a vědní. Pevným základem pro esoteriku je Aristotelovská a Pythagorejská filozofie.

Při studiu esoteriky je kladen důraz na syntetický pohled a souvztažnosti dalších ezoterických oborů, jelikož nelze vytrhávat jednotlivé obory bez ztráty souvislosti.

Proč studovat esoteriku?

Vzdělání

Nejčastěji se jako důvod studia uvádí vzdělávání. Studium esoteriky je příspěvkem pro myšlenkové obzory a schopnost životní orientace.

Ezoterika

Ezoterika se pokouší nahlédnout za horizonty - a nejen nahlédnout - které jsou jinde vyloučeny. Člověk touží se dostat za horizont každodenní empirie, brání se domýšlení, že tím vše končí a nic dalšího již nebude. Ani v tomto, ani případně v jiném životě. Horizonty jsou v něm, ale i ve světě, jehož je součástí. Jinak bychom nežasli, že co bylo včera předmětem posměchů pro neuskutečnitelnost, je dnes běžnou praxí. A neplatí to výlučně jen o hmotných hodnotách. Touha nalézat nové je patrně jednou z hlavních lidských tužeb.

Získat více než mám

Podle titulku by se zdálo, že člověk touží, aby měl více majetku. Ti rozumnější touží po přiměřeném majetku. Jde však o něco jiného. Má-li někdo svůj obor, poslání, pro které se rozhodl, a to šťastně, nepohrdne většinou novými pohledy a novým poznáním. A proč taky. Je to přinejmenším inspirace. A nakonec možná nová dimenze vlastní činnosti.

Lidé se stejným zájmem

Lidé ve společnosti, která je nebo začíná být produktivní, jsou často zatíženi na doraz. Potřebují se pokud možno dostat mimo své prostředí. Nejde v tomto případě již pouze o zájmovou činnost, ale o duševní hygienu.

Předpokladem pro studium Vyšehradské školy...

... je úspěšné absolvování Základního kurzu. Následné studium VAN je pětileté, dálkové, se setkáváním jednou měsíčně. S okruhem probíraného esoterického studia jsou posluchači seznámeni průběžně osobně. Akademie obsahuje dva základní studijní stupně: AX II a AX III, vzájemně oddělené postupovou zkouškou.
AX II obsahuje studium teoretické a filosofické úrovně.
AX III obsahuje studium praktických aplikací.

Celkové studium je uzavřeno závěrečnou zkouškou (Filosofická část, praktická a aplikační část).

Počet účastníků kurzu je omezen. Pozvánky do kurzu na základě zaslaných přihlášek budou rozeslány nejpozději v srpnu 2017. Odpověď bude zaslána všem, kteří zašlou přihlášku, včetně těch, které nebudeme moci z kapacitních důvodů pozvat.

A.R.X.

A.R.X. je neziskovou společností, která byla založena v Praze na Vyšehradě, mystickém a historickém místě našeho národa. A.R.X. nově uplatňuje a doplňuje nejnovější poznatky lidského poznání.

A.R.X. obsahuje 3 samostatné pilíře, vzájemně na sebe navazující.

Pilíř I.

A.R.X. VAN

A.R.X. zahrnuje studium ezoterních systémů a jejich aplikace na Vyšehradské akademii telestézie a gnoseologie.

Při studiu gnoseologie a telestézie je kladen důraz na syntetický pohled a souvztažnosti dalších ezoterických oborů, aby tvořily harmonický celek (jelikož nelze vytrhávat jednotlivé obory bez ztráty souvislosti).

STUDIUM

Základní kurz pro veřejnost

Pětiměsíční dálkové vzdělávání pro veřejnost, s pravidelným víkendovým soustředěním jednou měsíčně. Jedná se o zájmové studium, které pomůže zájemcům o esoteriku v rozhodnutí zahájit ucelené pětileté studium na Vyšehradské akademii telestézie a gnoseologie VAN.

Program pro Základní kurz

 • Telestézická informatická metoda
 • Praktická výuka telestézické indikace
 • Základní přehled v ezoterice
 • Metoda autoregulace a duševní síly
 • Filosofický rozměr gnoseologie a telestézie.

Doplňkové přednášky pro základní kurz

 • Aromaterapie I,II
 • Astrologie I (externí přednášející)
 • Duše rostlin (externí přednášející)
 • Tarot I
 • Aura I
 • Čakry I

Studium VAN (Vyšehradská akademie noetiky)

Předpokladem pro studium VAN je úspěšné absolvování Základního kurzu. Studium je pětileté, dálkové, se setkáváním jednou měsíčně. S okruhem probíraného esoterického studia jsou posluchači seznámeni průběžně osobně. Akademie obsahuje dva základní studijní stupně: AX II a AX III, vzájemně oddělené postupovou zkouškou.
AX II obsahuje studium teoretické a filosofické úrovně.
AX III obsahuje studium praktických aplikací.

Celkové studium je uzavřeno závěrečnou zkouškou (Filosofická část, praktická a aplikační část).

Pilíř II.

A.R.X. aplikační systém

Řád A.R.X.

Řád je dobrovolnou neziskovou organizací, sdružující hermetiky k soustavnému studiu ezoterických věd všech kultur a civilizací. A.R.X. je ezoterním řádem.

Po úspěšném absolvování VAN je umožněn zájemcům vstup do Řádu A.R.X. Jedná se o řádový způsob studia a praxe. Postgraduální studium, konzilia a setkávání v rámci mezinárodního Konventu umožňuje členům A.R.X. další osobní rozvoj.

Pilíř III.

ARXANIANSKÁ LÓŽE

Arxanianská Lóže je místem pro setkávání všech členů a také členů dalších spřátelených esoterických Řádů a společností. Je svolána jednou ročně. Jedná se o společenskou událost, kdy formou slavnostního Symposia probíhá soubor přednášek a rozhovorů v prostorách historického sídla.

A.R.X. – základní symbol

A. symbolizuje arcanum - bránu k poznání tajemství.
Arcanum znamená také tajný léčivý prostředek, tajemství, slovo arkána pochází z latinského arcanum, což česky znamená tajemství.

R. Regulus - hvězda (ang.) Souhvězdí Lva Regulus (α Leonis) je nejjasnější hvězda ... znamená Malý král nebo Princ.
Řád, pravidla, regule.
„R“ představuje harmonii vědomí s vyšší duchovní rovinou. „Poukazuje na soulad duševního postoje a vašeho vědomí s vyšší duchovní rovinou a na změnu vašeho myšlení a jednání, kdy vědomí již není vázáno výlučně na jednu jedinou rovinu.“ R představuje pozitivní tvůrčí síly vesmíru a v průběhu studia se vám odhalí jeho další vnitřní význam.

X. symbolizuje dva trojúhelníky se základnou nahoře a dole. Svět duchovní a fyzický, to co vnímáme smysly, vědomím i to, co nevidíme. „X“ znamená také v latině slovo „decem“ - deset což je symbol lásky a světla, zdroje všeho, co si lze představit. Obsahuje kód “Představ si a bude“, nebo „Představ si a je“. Schopnost uskutečňování tvořivých záměrů je vrozená, ale musí být použita moudře, protože moc absolutního tvoření obsahuje opačnou polaritu moci absolutního ničení. Dar tvoření musí doprovázet sebekázeň a nekonečný soucit, aby se vyloučila tragédie ničení.

STUDIUM:
Česká republika
Slovenská republika


Lidstvo stojí na nesmírném žebříku, jehož pata se noří v temnoty a jehož vrchol ztrácí se ve světle. Mezi těmito dvěma extrémy jest bezpočet stupňů.

Elifas Lévi


...
O website
© VAN, 2005-2007


Logo - kamen
Logo